Ultrazvukový fetální detektor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá návrhom jednoduchého fetálneho detektoru, ktorým sa dá získať informácia o tepovej frekvencii plodu v období gravidity. Práca obsahuje teoreticky popis dopplerovských systémov a vlastný návrh obvodového riešenia detektoru.
This work deals with the design of simple fetal detector, which can obtain information about fetal heart rate during pregnancy. The work includes theoretical description of Doppler systems and custom systems design detector.
Description
Citation
MACKOVÝCH, M. Ultrazvukový fetální detektor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Na otázku oponenta diplomové práce Ing. Čecha (zisk OZ AD8067 a rozdíl v použití proměnné ve vztazích 2.5 a 3.10) student dostatečně odpověděl. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO