Analýza moderních technologií frézování tvarových ploch.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou moderních technologií frézování tvarových ploch. Je zde realizováno rozdělení a definování tvarové plochy, popis a charakteristika jednotlivých technologií a metod výroby tvarových ploch frézováním. Dále jsou v této práci uvedeny stroje a nástroje používané při obrábění tvarových ploch. V závěru práce jsou zhodnoceny výhody a nevýhody frézovacích metod a jejich vzájemné porovnání.
The aim of my bachelor thesis is the analysis of modern milling technologies for shaped parts. The work offers the categorization and definition of shaped parts, and a description of the characteristics of milling techniques and methods used in the production of shaped parts. The work also describes the machines and tools used in the process of milling shaped parts. The last part of the paper offers the evaluation of each analyzed method, their comparing, and points out both their advantages and disadvantages.
Description
Citation
PAVELEK, M. Analýza moderních technologií frézování tvarových ploch. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Ildikó Csölle Putzová, MBA, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Co je to postprocesor? Existuje nějaký univerzální postprocesor pro všechny stroje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO