Zajištění kvality služeb v UMTS síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o zajištění kvality služeb v UMTS sítích (Universal Mobile Telecommunications System). Sestává z teoretické a praktické části. V první, teoretické části nejprve popisuje zajištění kvality služby obecně, následně se zaměřuje přímo na problematiku zajištění QoS v prostředí UMTS sítí. Popisuje koncepci QoS v UMTS, typickou architekturu UMTS sítě, její komponenty a třídy QoS definované v UMTS. Vysvětluje parametry charakterizující kvalitu služby v UMTS sítích a podává popis sestavení spojení pro přenos mezi koncovými uživateli. Druhá, praktická část bakalářské práce popisuje sestavení komplexního simulačního modelu UMTS sítě v programu OPNET Modeler, verze 14.5. Je uveden podrobný postup vytvoření jednotlivých síťových prvků a nastavení jejich parametrů, a to ve dvou různých scénářích: nejprve včetně QoS a poté bez QoS. V závěru jsou shrnuty výsledky simulace v obou scénářích, je podán jejich popis a grafické srovnání.
The bachelor´s thesis deals with the assurance of the quality of service (QoS) in UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) networks. It consists of theoretic and practical parts. The first, theoretic part first describes the quality of service assurance in general and then focuses on the area of the assurance of the quality of service (QoS) in UMTS network environment specifically. It describes the QoS concept in UMTS, typical UMTS network architecture, its components as well as various QoS classes defined in UMTS. It explains parameters that define the quality of service in UMTS network, and describes call set-up for the purposes of transmission between end users. The second, practical part of the bachelor´s thesis describes how to configure a complex UMTS network simulation model in OPNET Modeler, ver..14.5. It gives a detailed description of how to configure each network component and how to set its parameters, in two different scenarios: first including and then excluding QoS. In conclusion, the thesis summarises the results of the simulation in both scenarios, gives their explanations and compares them graphically.
Description
Citation
NESVEDA, M. Zajištění kvality služeb v UMTS síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) prof. Ing. Andrej Lúč, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sýkora (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Hodnota celkového zpoždění pod 100 ms u prosté sítě UMTS je také nereálná. O jaké zpoždění se jedná? Je to celkové zpoždění na trase mezi dvěma terminály a nebo pouze mezi terminálem a SGSN? Vysvětlete pojem kvalita služby?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO