Identifikace osobnostního profilu manažera v multikulturním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předložená bakalářská práce se věnuje identifikaci osobnostního profilu manažera úspěšně působícího v multikulturním prostředí. Popsány jsou kulturní rozdíly, které na manažery působí a rovněž i bariéry, které pramení z kulturních odlišností v pracovních vztazích. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy osobnost manažera, kultura a multikulturní prostředí a interkulturní komunikace. K analýze daného tématu jsem využila metodu osobního rozhovoru a obsahovou analýzu.
This bachelor´s thesis deal with personality profile of a manager succesfuly operating in a multicultural environment. There are described cultural differences which touches managers and barriers which are depend on cultural differences in employment relationship. In theoretical part are explained conceptions like manager´s personality, culture and multicultural environment and intercultural communication. For analysis these topic I used interview and content analysis.
Description
Citation
MELUZÍNOVÁ, K. Identifikace osobnostního profilu manažera v multikulturním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Miroslav Čáslavský (předseda) doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) JUDr. Tomáš Soukup, BA. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO