Řízení pohledávek ve stavební firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na posouzení finanční situace firmy Valašské lesotechnické meliorace a. s. S přihlédnutím k finanční analýze podniku a k vnitropodnikovým normám, definuje zásadní problémy společnosti a na základě jejich vyhodnocení navrhuje řešení a systémovou podporu.
Bachelor work focus on review of financial situation of Valašské lesotechnické meliorace, a. s.. Work takes in consideration company financial analyzes and internal regulations, defines key company problems. Work offers systematic solutions based on evaluation of those documents.
Description
Citation
PLEŠKO, T. Řízení pohledávek ve stavební firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mihola (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO