Příprava projektu financovaného z fondů Evropské unie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Záměrem této bakalářské práce je přispět k porozumění problematiky přípravy projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním cílem této práce je vytvoření projektu, který bude schopný získat finanční prostředky z fondů EU. Konkrétně se jedná o výstavbu penzionu Pod zámkem Lednice. Teoretická část práce se zaměřuje na jednotlivé cíle a nástroje regionální politiky EU v letech 2007 - 2013 a na definování jednotlivých základních aktivit, které se musí odehrát v rámci přípravy a řízení projektu.
Intention of the Bachelorś thesis is to contribute to understanding problems of preparing projects financed by Structural Funds of European Union. The main aim of this work is to create a project able to gain financial resources from European Union. Concretely it is the project of building-up of boarding house Pod zámkem Lednice. The theoretical part targets single aims and instruments of regional policy of European Union in 2007 - 2013 period and single basic activities definition which has to take place within project preparation and proceeding.
Description
Citation
KYNICKÁ, H. Příprava projektu financovaného z fondů Evropské unie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Miroslav Kuba (předseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Hořický (člen) Mgr. Petr Václavek (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO