Interní komunikace ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na interní komunikaci ve vybrané společnosti. Zabývá se komunikací, členy v komunikaci a stresem. Analyzuje interní komunikaci ve vybrané společnosti prostřednictvím pozorování a dotazníkového šetření skupiny vedoucích pracovníků a řadových zaměstnanců a následně vyvozuje návrhy na zlepšení dané situace ve společnosti.
The diploma thesis focuses on internal communication in selected company. It deals with communication, the members in communication and stress. It analyzes internal communication in selected company by means of observation and questionnaire survey of the group of leaders and employees, and then draws several suggestions for improvement of situation in selected company.
Description
Citation
KRÁLOVÁ, P. Interní komunikace ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Pavelková Drahomíra, Dr. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO