Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce si klade za cíl poskytnout informace umožňující úspěšný vstup společnosti GrowJOB s.r.o. na rakouský trh. GrowJOB vzdělává ředitele a manažery českých firem v oblasti konkurenceschopnosti, pomáhá jim v růstu a tuto činnost vykonává od roku 2006. V práci se věnuji teoretickému zázemí tvorby podnikatelského záměru, analýze vnitřního i vnějšího prostředí společnosti a posléze přecházím ke konkrétním návrhům postupu expanze včetně detailního finančního plánu. Klíčovou konkurenční výhodou společnosti je, že vychází z nových vědeckých poznatků v oblasti rozhodovacích procesů zákazníků (behaviorální ekonomie, neuroekonomie) a přenáší je do každodenního fungování firem.
The Bachelor’s thesis aims to provide necessary information for successful expansion of GrowJOB institute to Austria. Since 2006 GrowJOB has been educating CEOs and other executives of Czech companies in the field of competitiveness and been helping them grow stronger among their competitors. In the thesis I describe theoretical background of business plan creation and analyze both internal and external environment. Then I focus on individual steps of the expansion and provide a detailed financial plan as well. The most robust competitive cutting edge of the company is that it takes advantage of new scientific findings in the field of decision-making processes (behavioral economics, neuroeconomics) and brings them to everyday life of firms.
Description
Citation
HAVRÁNEK, L. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) JUDr. Dalibor Vaigert (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO