Podnikatelský záměr

but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) JUDr. Dalibor Vaigert (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVeselý, Josefcs
dc.contributor.authorHavránek, Lukášcs
dc.contributor.refereeDombek, Petrcs
dc.date.accessioned2021-11-12T12:01:32Z
dc.date.available2021-11-12T12:01:32Z
dc.date.created2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce si klade za cíl poskytnout informace umožňující úspěšný vstup společnosti GrowJOB s.r.o. na rakouský trh. GrowJOB vzdělává ředitele a manažery českých firem v oblasti konkurenceschopnosti, pomáhá jim v růstu a tuto činnost vykonává od roku 2006. V práci se věnuji teoretickému zázemí tvorby podnikatelského záměru, analýze vnitřního i vnějšího prostředí společnosti a posléze přecházím ke konkrétním návrhům postupu expanze včetně detailního finančního plánu. Klíčovou konkurenční výhodou společnosti je, že vychází z nových vědeckých poznatků v oblasti rozhodovacích procesů zákazníků (behaviorální ekonomie, neuroekonomie) a přenáší je do každodenního fungování firem.cs
dc.description.abstractThe Bachelor’s thesis aims to provide necessary information for successful expansion of GrowJOB institute to Austria. Since 2006 GrowJOB has been educating CEOs and other executives of Czech companies in the field of competitiveness and been helping them grow stronger among their competitors. In the thesis I describe theoretical background of business plan creation and analyze both internal and external environment. Then I focus on individual steps of the expansion and provide a detailed financial plan as well. The most robust competitive cutting edge of the company is that it takes advantage of new scientific findings in the field of decision-making processes (behavioral economics, neuroeconomics) and brings them to everyday life of firms.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationHAVRÁNEK, L. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other54618cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11620
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectbrandingcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectosobní rozvojcs
dc.subjectprospectingcs
dc.subjectconsultingcs
dc.subjectmanažerské poradenstvícs
dc.subjectporadenstvícs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectRakouskocs
dc.subjectexpanzecs
dc.subjectrozhodovací procescs
dc.subjectbehaviorální ekonomiecs
dc.subjectbyznys pláncs
dc.subjectkonzultacecs
dc.subjectvizecs
dc.subjectfiremní identitacs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectpropagacecs
dc.subjectškolení.cs
dc.subjectCompetetivnessen
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectbrandingen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectprospectingen
dc.subjectconsultingen
dc.subjectAustriaen
dc.subjectbehavioral economicsen
dc.subjectdecision makingen
dc.subjectvisionen
dc.subjectcorporate identityen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectpromotionen
dc.subjecteducationen
dc.subjectexpansionen
dc.subjectself-development.en
dc.titlePodnikatelský záměrcs
dc.title.alternativeBusiness Planen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2013-02-07-07:50:15cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid54618en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:01:32en
sync.item.modts2021.11.12 12:36:57en
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_54618.html
Size:
3.96 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_54618.html
Collections