Aplikace KAIZEN

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je zavést metodu Kaizen do výrobního procesu a do budoucna tak minimalizovat zmetkovitost výrobků a zároveň získat přesný číselný údaj a zaručit kvalitu daných produktů. Zavedení této metody povede k eliminaci dosavadní náhodné kontrole ve výrobním závodě Místo experimentu: ABB s.r.o. Brno (firma zaměřena na výrobu rozváděčů)
The goal of thesis is to implement Kaizen method into manufacturing process and so mineralize the scrap of production and at the same time get an numerical overview of the guarantee for the quality of product. Implementation this method will lead to elimination of existing random check of the process. Place: ABB s.r.o. Brno (company is specialized to production switchgears)
Description
Citation
BRHLÍK, D. Aplikace KAIZEN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner (člen)
Date of acceptance
2010-06-25
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly položeny ještě následující dotazy: Byla provedena analýza neshodných kusů? Kdy byl KAIZEN aplikován ve firmě? Kolik stojí firmu nekvalita dodavatelů? Jaký je cíl firmy z tohoto hlediska? Diplomant zodpověděl dotazy všech členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO