Snížení šrotace u ZR projektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá snížením šrotace u zero rework projektů. To jsou projekty, kde nejsou povoleny žádné opravy na určitých komponentách. Tím pádem se z každého takto postiženého výrobku stává šrot. To zvyšuje náklady na nízkou jakost, což je nežádoucí. V teoretické části se zabývám použitím metody six sigma, kterou aplikuji na vyřešení zadaného problému také v praktické části. Pomocí analýzy IPO byly vybrány možné příčiny hlavního problému, které byly následně testovány. Výstupem z mé diplomové práce je zjištění a odstranění příčin vzniku neshod, především můstků na zero rework projektech. Již po implementaci prvních opatření se šrotace snížila.
The diploma thesis deals with reduction of scrapping at zero rework projects. These are the projects where corrections of particular parts are not allowed. If there are any in this way damaged parts, the entire products become scraps. Due to the fact the cost of low quality is increased, which is undesirable. The theoretical part describes the use of the six sigma method, which is then applied in the practical part. By using the IPO analysis the possible causes of the main problem have been chosen and then tested. The output of the diploma thesis is to find out and eliminate the causes of discrepancy, especially bridge walls at zero rework projects. After implementation of the first arrangements the scrapping has already been reduced.
Description
Citation
URBANOVÁ, S. Snížení šrotace u ZR projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Metrologie a řízení jakosti
Comittee
Ing. Milan Tesař (předseda) doc. Ing. Vladimír Pata, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (člen) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. (člen) Ing. Marek Mitáček (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO