Audio mixážní pult

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním obsahem této diplomové práce je návrh audio mixážního pultu a simulace jednotlivých částí v programu OrCAD. Nejdůležitějšími částmi zařízení jsou vstupní předzesilovače pro dynamické, elektretové a kondenzátorové mikrofony, vstupní stereo nesymetrické a symetrické předzesilovače pro linkovou úroveň signálu, ekvalizační obvody a LED indikátory úrovně jednotlivých kanálů, obvod sluchátkového příposlechu, deseti pásmový ekvalizér, spektrální audio analyzátor, obvody se symetrickými výstupy a napájecí obvody.
The main content of this masters’s thesis is designing of an audio mixing desk and simulation of individual components in software OrCAD. The most important parts of the device are input preamplifiers for dynamic, electret and condenser microphones, stereo unbalanced inputs and balanced line level preamplifiers, equalization circuits and LED level indicators of individual channels, headphone listening circuit, 10-band equalizer, audio spectrum analyzer, circuits with balanced signal for main outputs and power supply circuits.
Description
Citation
ČAPKA, J. Audio mixážní pult [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (člen) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen) Ing. Jana Olivová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-05
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO