Zkoumání vlivu přítlaku na životnost olověných akumulátorů pro hybridní elektrická vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem diplomové práce je prostudovat literaturu a seznámit se s problematikou akumulátorů pracujících v režimu hybridních elektrických vozidel (HEV). Nastudovat problematiku možného vlivu přítlaku na systém olověného akumulátoru. Sestavit experimentální články s nespojitým systémem rovnoběžných žeber a podrobit je různým režimům provozu. Tyto výsledky dále vyhodnotit.
The goal of the thesis is to study literature and to become familiar with problems of accumulators operating in the mode of hybrid electric vehicles (HEV). To work up problems of a potential impact of the influence on the system of the lead accumulator. Assemble the experimental cells with discontinuous system of parallel fins and to treat them with different operating modes. Then to evaluate the results.
Description
Citation
ČECH, T. Zkoumání vlivu přítlaku na životnost olověných akumulátorů pro hybridní elektrická vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-05
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Co vzniká při vybíjení v akumulátoru? Proč u stejných vzorků při stejném přítlaku jsou různé výsledky? Kde spatřujete nesrovnalosti v postupech výroby, které mohou vést k různým výsledkům? Proč jste neprováděl měření bez přítlaku? Jak by se ralizovaly přítlaky u komerčních akumulátorů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO