Využití mobilních AP jednotek pro bezdrátové připojení koncových zařízení

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá návrhem a praktickou realizací vícebodové bezdrátové sítě, připojující vybraná koncová zařízení (IP kamery). Připojení je realizováno pomocí přístupových bodů (AP jednotek), v bezlicenčním radiovém pásmu 2,4GHz. Přístupové body jsou propojeny do systému WDS, což je bezdrátový distribuční systém. V práci je stručně popsána norma IEEE 802.11g, na níž je celý návrh založen. Praktická část práce je tvořena měřením propustnosti sítě, síly signálu přístupových bodů, spolu s jejich popisem a popisem všech ostatních použitých zařízení.
The work deals with design and implementation of multi-point wireless network connecting selected end devices (IP cameras). The Access Points (AP) using frequency band 2.4 GHz establish the connection. They are connected using wireless distribution system (WDS). The work briefly describes standard IEEE 802.11g which is base of the design. Practical part is composed of network throughput measuring, signal strength measuring of access points with description and description of all other used devices.
Description
Citation
NÁROŽNÝ, T. Využití mobilních AP jednotek pro bezdrátové připojení koncových zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO