Studie rekonstrukce železničních stanic Adamov a Rájec-Jestřebí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Adamov a Rájec-Jestřebí v rámci zvýšení bezpečnosti a propustné výkonnosti traťového úseku Brno-Skalice nad Svitavou. V žst. Adamov je navržena úprava pravé části brněnského zhlaví a koleje č. 4. Jsou zajištěny tří nástupní hrany (3x170m). Nástupiště splňuje podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Jsou zajištěny 4 průjezdné dopravní koleje. Nebylo zasaženo do kolejiště na již rekonstruovaném blanenském zhlaví. Byla navržena konstrukce železničního spodku a odvodnění koleje č. 4. V žst. Rájec-Jestřebí je navržena úprava koleje č. 6. Jsou zajištěny tří nástupní hrany (3x170m). Nástupiště splňuje podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Jsou zajištěny 4 průjezdné dopravní koleje. Byla navržena konstrukce železničního spodku a odvodnění koleje č. 6. Je respektována poloha železničního mostu a přejezdu ve stanici.
The aim of the diploma thesis is the reconstruction of Adamov and Rajec-Jestrebi railway stations in order to safety and track capacity of the railway section Brno – Skalice nad Svitavou increasing. The right side of Brno station head end track number 4 are designed in the Adamov railway station. The three platform edges (3x170m) are designed. The safety conditions for the movement of persons with reduced mobility are ensured. Four drive-through traffic tracks and Blansko station head are kept. New substructure and drainage of the track number 4 are designed.
Description
Citation
BURGET, J. Studie rekonstrukce železničních stanic Adamov a Rájec-Jestřebí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO