Choroby a vady vína

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice chorob a vad vína. Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na souhrnný přehled chorob a vad, které se mohou ve víně vyskytnout, popsat jejich původce, mechanismy vzniku a případně možnosti jejich odstranění. Práce se také stručně zabývá historií pěstování vinné révy na území České republiky, zpracováním hroznů a výrobou vína.
This bachelor thesis deals with wine diseases and defects. The goal of this work was to make literature research aimed at diseases and defects, which can occur in wine, and to describe their possible agents, mechanisms of formation and eventually present solutions of their elimination, if possible. The thesis is also briefly concerned with the history of viticulture in Czech Republic, the processing of grapes and the production of wine.
Description
Citation
RYCHOVÁ, A. Choroby a vady vína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-23
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Šimko: Kromě zmiňovaného 2,4,6-trichlorfenolu se ve víně nachází 2,4.6-trichloranizol - odkud se do vína dostává a jaký má přípach?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO