Utility of several microsatellite markers for the genetic characterisation of three ex situ populations of threatened caprine taxa (Capra aegagrus, C. cylindricornis and C. falconeri)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-10-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ARCHIV FUR TIERZUCHT
Altmetrics
Abstract
Caprines belong to the most endangered group of mammals and artiodactyls suffering from many negative human impacts. Fortunately, many of them are protected and managed by national and international legislation and in situ and ex situ conservation actions. Although many microsatellite markers have been developed for wild and domestic caprines, they remain uninvestigated in respect of their utility for some taxa. We examined the utility of the International Society for Animal Genetics microsatellite set for genetic characterisations of three wild and one domestic Capra species from captive or semi-captive ex situ populations in Europe. Our data suggest the utility of this microsatellite set for detecting shared and species-specific alleles, characterising the genetic variability, and determining phylogenetic relationships and intraspecific structures in investigated taxa. We detected a depleted genetic variability in Capra falconeri and Capra cylindricornis in European ex situ populations; unrelated individuals are therefore needed for improving genetic variability parameters, as they are for the extralimital population of Capra aegagrus in the Vřísek game reserve (Czech Republic), for which we identified no genetic introgression from the domestic goat and great dissimilarity with some analysed individuals from European zoos. Current results here indicate some difficulties with the historical evidence, for example with respect to the origin and purity of particular individuals under breeding programmes.
Kozy patří k nejohroženější skupině savců a sudokopytníků trpících mnoha negativními dopady lidské činnosti. Naštěstí je mnoho z nich chráněno a řízeno národní i mezinárodní legislativou, konzervací in situ a ex situ. Ačkoli bylo vyvinuto mnoho mikrosatelitních markerů pro divoké a domácí kozy, zůstává neprozkoumána jejich užitečnosti pro některé taxony. Zkoumali jsme využití mikrosatelitního panelu Mezinárodní společnosti pro genetiku zvířat (ISAG) pro genetickou charakterizaci tří divokých a jednoho domácího druhu Capra ze zajetí nebo polodivoké populace ex situ v Evropě. Naše data ukazují užitečnost takovéhoto panelu mikrosatelitních markerů pro detekci sdílených i druhově specifických alel, charakterizující genetickou variabilitu a určující fylogenetické vztahy a vnitrodruhovou strukturu u zkoumaných taxonů. Zjistili jsme sníženou genetickou variabilitu v evropských populacích ex situ Capra falconeri a Capra cylindricornis; u nepříbuzných jedinců je proto zapotřebí zlepšit parametry genetické variability, neboť patří k limitní populaci Capra aegagrus obory Vřísek (Česká republika), pro kterou jsme neidentifikovali genetickou introgresi z kozy domácí a zjistili jsme velké odlišnosti s některými analyzovanými jedinci evropských zoo. Aktuální výsledky zde indikují některé problémy s evidencí, například s ohledem na původ a čistotu konkrétních jedinců v rámci šlechtitelských programů.
Description
Citation
ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING. 2015, vol. 58, issue 2, p. 365-372.
http://www.arch-anim-breed.net/58/365/2015/aab-58-365-2015.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO