Utility of several microsatellite markers for the genetic characterisation of three ex situ populations of threatened caprine taxa (Capra aegagrus, C. cylindricornis and C. falconeri)

dc.contributor.authorŠtohl, Radekcs
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume58cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:58:03Z
dc.date.available2020-08-04T11:58:03Z
dc.date.issued2015-10-07cs
dc.description.abstractCaprines belong to the most endangered group of mammals and artiodactyls suffering from many negative human impacts. Fortunately, many of them are protected and managed by national and international legislation and in situ and ex situ conservation actions. Although many microsatellite markers have been developed for wild and domestic caprines, they remain uninvestigated in respect of their utility for some taxa. We examined the utility of the International Society for Animal Genetics microsatellite set for genetic characterisations of three wild and one domestic Capra species from captive or semi-captive ex situ populations in Europe. Our data suggest the utility of this microsatellite set for detecting shared and species-specific alleles, characterising the genetic variability, and determining phylogenetic relationships and intraspecific structures in investigated taxa. We detected a depleted genetic variability in Capra falconeri and Capra cylindricornis in European ex situ populations; unrelated individuals are therefore needed for improving genetic variability parameters, as they are for the extralimital population of Capra aegagrus in the Vřísek game reserve (Czech Republic), for which we identified no genetic introgression from the domestic goat and great dissimilarity with some analysed individuals from European zoos. Current results here indicate some difficulties with the historical evidence, for example with respect to the origin and purity of particular individuals under breeding programmes.en
dc.description.abstractKozy patří k nejohroženější skupině savců a sudokopytníků trpících mnoha negativními dopady lidské činnosti. Naštěstí je mnoho z nich chráněno a řízeno národní i mezinárodní legislativou, konzervací in situ a ex situ. Ačkoli bylo vyvinuto mnoho mikrosatelitních markerů pro divoké a domácí kozy, zůstává neprozkoumána jejich užitečnosti pro některé taxony. Zkoumali jsme využití mikrosatelitního panelu Mezinárodní společnosti pro genetiku zvířat (ISAG) pro genetickou charakterizaci tří divokých a jednoho domácího druhu Capra ze zajetí nebo polodivoké populace ex situ v Evropě. Naše data ukazují užitečnost takovéhoto panelu mikrosatelitních markerů pro detekci sdílených i druhově specifických alel, charakterizující genetickou variabilitu a určující fylogenetické vztahy a vnitrodruhovou strukturu u zkoumaných taxonů. Zjistili jsme sníženou genetickou variabilitu v evropských populacích ex situ Capra falconeri a Capra cylindricornis; u nepříbuzných jedinců je proto zapotřebí zlepšit parametry genetické variability, neboť patří k limitní populaci Capra aegagrus obory Vřísek (Česká republika), pro kterou jsme neidentifikovali genetickou introgresi z kozy domácí a zjistili jsme velké odlišnosti s některými analyzovanými jedinci evropských zoo. Aktuální výsledky zde indikují některé problémy s evidencí, například s ohledem na původ a čistotu konkrétních jedinců v rámci šlechtitelských programů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent365-372cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING. 2015, vol. 58, issue 2, p. 365-372.en
dc.identifier.doi10.5194/aab-58-365-2015cs
dc.identifier.issn0003-9438cs
dc.identifier.other117346cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/102752
dc.language.isoencs
dc.publisherARCHIV FUR TIERZUCHTcs
dc.relation.ispartofARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDINGcs
dc.relation.urihttp://www.arch-anim-breed.net/58/365/2015/aab-58-365-2015.pdfcs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0003-9438/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectmicrosatellite markeren
dc.subjectgenetic variabilityen
dc.subjectcaprineen
dc.subjectmikrosatelitní marker
dc.subjectgenetická variabilita
dc.subjectkozy
dc.titleUtility of several microsatellite markers for the genetic characterisation of three ex situ populations of threatened caprine taxa (Capra aegagrus, C. cylindricornis and C. falconeri)en
dc.title.alternativeVyužití některých mikrosatelitních markerů pro genetickou charakterizaci tří populací ohrožených druhů koz (Capra aegagrus, C. cylindricornis a C. falconeri)cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-117346en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.09.02 13:55:02en
sync.item.modts2020.09.02 13:39:52en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Kybernetika pro materiálové vědycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. . Agronomická fakultacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. . Lesnická a dřevařská fakultacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. . Přírodovědecká fakultacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. . Farmaceutická fakulta v Hradci Královécs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
aab583652015.pdf
Size:
868.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
aab583652015.pdf