Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Ve své diplomové práci se zabývám podnikatelským záměrem na založení společnosti na výrobu sena. Součástí práce je stanovení výrobního plánu a poslání podniku. Práce také obsahuje cíle podniku v jednotlivých oblastech a výpočet bodu zvratu, stejně jako odhad finanční výkonnosti podniku.
In my master’s thesis I deal with a business plan which concentrates on creating a hay-making company. In the thesis are determined production plan and the mission of the company. The work also contents company’s goals in different areas and calculation of break-even point, as well as estimated financial performance of the company.
Description
Citation
DUPAL, I. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novotný, MBA (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO