Radioengineering

ISSN: 1210-2512 (print)
ISSN: 1805-9600 (online)
Vydává: Společnost pro radioelektronické inženýrství
Šéfredaktor: doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D.
Web: www.radioeng.cz

Časopis vychází od roku 1992, čtyřikrát ročně.

Browse

Collections of this Community