Archiv

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Ohlas od Nežárky a jeho podíl na poznání regionální a lokální historie na příkladu dějin Stráže nad Nežárkou a pánů ze Stráže
    (Národní muzeum, 2023-02-17) Maráz, Karel
    Ohlas od Nežárky byl jedním z nejdéle vycházejících regionálních kulturních týdeníků. Jednalo se o periodikum pro poučení i zábavu, které věnovalo značnou pozornost (nejen regionální a místní) historii. Vzhledem k vysoké kvalitě různorodých textů, které v něm publikovali nejrůznější odborníci a znalci, je zmiňován například v Přehledných dějinách českého a slovenského dějepisectví. Soupis článků z jednotlivých čísel regionálního masmédia z dané doby již byl publikován, ale dosud postrádáme podrobné rozbory jeho textů k vybraným lokalitám a problémům. Patří k nim například historie Stráže nad Nežárkou, která nebyla zpracována v žádné moderně koncipované publikaci, a osudy pánů modré pětilisté růže. Oběma se autor ve svém článku věnuje. Analyzuje obsah publikovaných textů ke konkrétním otázkám a jejich vypovídací hodnotu v dobovém kontextu a ve světle poznatků současných historických disciplín. Upozorňuje také na informační, metodologické, žánrové a formální přístupy jednotlivých přispěvatelů.