Centrum materiálového výzkumu

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 55
 • Item
  Novel highly stable conductive polymer composite PEDOT:DBSA for bioelectronic applications
  (Springer Nature, 2023-05-15) Tumová, Šárka; Malečková, Romana; Kubáč, Lubomír; Akrman, Jiří; Enev, Vojtěch; Kalina, Lukáš; Šafaříková, Eva; Pešková, Michaela; Víteček, Jan; Vala, Martin; Weiter, Martin
  In this work, a novel conductive polymer composite PEDOT:DBSA for bioelectronic applications was prepared and optimized. The novel PEDOT:DBSA composite possesses superior biocompatibility toward cell culture and electrical characteristics comparable to the widely used PEDOT:PSS. The cross-linking processes induced by the cross-linker GOPS, which was investigating in detail using Fourier transform Raman spectroscopy and XPS analysis, lead to the excellent long-term stability of PEDOT:DBSA thin films in aqueous solutions, even without treatment at high temperature. The electrical characteristics of PEDOT:DBSA thin films with respect to the level of cross-linking were studied in detail. The conductivity of thin films was significantly improved using sulfuric acid posttreatment. A model transistor devicebased on PEDOT:DBSA shows typical transistor behavior and suitable electrical properties comparable or superior to those of avaible conductive polymers in bioelectronics, such as PEDOT:PSS. Based on these properties, the newly developed material is well suitable for bioelectronic applications that require long-term contact with living organisms, such as wearable or implantable bioelectronics.
 • Item
  Photocatalytic Microplastics "On-The-fly" Degradation via Motile Quantum Materials-Based Microrobots
  (Wiley-VCH, 2023-05-16) Jančík Procházková, Anna; Jašek, Vojtěch; Figalla, Silvestr; Pumera, Martin
  Nano/micro-plastics pollution is an emerging global concern. A variety of biodegradable polymers have been synthesized to enhance the degradation of plastic materials and thereby avoid their accumulation in the environment. However, even biodegradable polymers can accumulate in environments under specific conditions and present a potential hazard. Here, antimony sulfide-based microrobots decorated with magnetite nanoparticles are designed for microplastics degradation. The propulsion of microrobots is enabled by two independent orthogonal physical modes via magnetic field and via light irradiation. Due to phoretic interactions, the microrobots exhibit affinity toward poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) and poly(lactic acid) (PLA) microplastics, which enables subsequent transport of the microplastics in a transversal rotating magnetic field. The photocatalytic activity of Sb2S3 quantum material provides microrobots with the ability to degrade the microplastics under UV light irradiation in the "on-the-fly" regime without the need for any fuel. This proof-of-concept work shows efficient capture, transport, and photocatalytic degradation of microplastics and paves the way toward their elimination, especially in water environments.
 • Item
  Density of bulk trap states of hybrid lead halide perovskite single crystals: temperature modulated space-charge-limited-currents
  (Springer Nature, 2019-03-04) Pospíšil, Jan; Zmeškal, Oldřich; Nešpůrek, Stanislav; Krajčovič, Jozef; Weiter, Martin; Kovalenko, Alexander
  Temperature-modulated space-charge-limited-current spectroscopy (TMSCLC) is applied to quantitatively evaluate the density of trap states in the band-gap with high energy resolution of semiconducting hybrid lead halide perovskite single crystals. Interestingly multicomponent deep trap states were observed in the pure perovskite crystals, which assumingly caused by the formation of nanodomains due to the presence of the mobile species in the perovskites.
 • Item
  Ohlas od Nežárky a jeho podíl na poznání regionální a lokální historie na příkladu dějin Stráže nad Nežárkou a pánů ze Stráže
  (Národní muzeum, 2023-02-17) Maráz, Karel
  Ohlas od Nežárky byl jedním z nejdéle vycházejících regionálních kulturních týdeníků. Jednalo se o periodikum pro poučení i zábavu, které věnovalo značnou pozornost (nejen regionální a místní) historii. Vzhledem k vysoké kvalitě různorodých textů, které v něm publikovali nejrůznější odborníci a znalci, je zmiňován například v Přehledných dějinách českého a slovenského dějepisectví. Soupis článků z jednotlivých čísel regionálního masmédia z dané doby již byl publikován, ale dosud postrádáme podrobné rozbory jeho textů k vybraným lokalitám a problémům. Patří k nim například historie Stráže nad Nežárkou, která nebyla zpracována v žádné moderně koncipované publikaci, a osudy pánů modré pětilisté růže. Oběma se autor ve svém článku věnuje. Analyzuje obsah publikovaných textů ke konkrétním otázkám a jejich vypovídací hodnotu v dobovém kontextu a ve světle poznatků současných historických disciplín. Upozorňuje také na informační, metodologické, žánrové a formální přístupy jednotlivých přispěvatelů.
 • Item
  Impact of various oxidation processes used for removal of sulfamethoxazole on the quality of treated wastewater
  (KeAi Communications Co., Ltd., 2023-04-17) Tulková, Tereza; Fučík, Jan; Kozáková, Zdenka; Procházková, Petra; Krčma, František; Zlámalová Gargošová, Helena; Mravcová, Ludmila; Sovová, Kateřina
  The objective of this research is to describe the impact of different advanced oxidation processes used for the removal of sulfamethoxazole on wastewater quality. Ozone, UV, a combination of ozone and UV, and plasma discharge were employed. Concentrations of sulfamethoxazole were analysed by LC-MS/MS. Chemical and microbiological analyses and ecotoxicological tests were conducted to investigate the quality of treated wastewater. The results of this study show that the most effective technique for the removal of sulfamethoxazole is O3, followed by plasma discharge, O3 + UV and, finally, UV. A significant effect of tested advanced oxidation processes on the chemical composition of wastewater was not observed; however, the number of microorganisms was reduced. In the case of ecotoxicological tests with Lemna minor and crustacean Daphnia magna, a significant negative effect was only observed when plasma was applied.