2019/2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Využití pokročilých metod dokumentace místa dopravní nehody policií ČR
  (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06) Stáňa, Ivo; Rybka, Jindřich; Novák, Milan; Bucsuházy, Kateřina
  Bezchybná, přesná dokumentace místa dopravní nehody je jedním z hlavních předpokladů a vstupních údajů pro technicky přijatelnou analýzu nehodového děje. Základními prostředky, které poskytují ucelenou informaci o místě dopravní nehody, jsou v České republice protokol o nehodě v silničním provozu, protokol o ohledání místa dopravní nehody, fotografická a topografická dokumentace, tedy podklady vyhotovené policií. Cílem tohoto příspěvku je představit zavádění vybraných pokročilých metod dokumentace místa dopravní nehody do běžné policejní praxe. Příspěvek byl publikován na Mezinárodní vědecké konferenci soudního inženýrství ExFoS 2019.
 • Item
  Nové předpisy (8. 2. 2019 – 4. 6. 2019)
  (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06) Bradáč, Albert
 • Item
  Specifičnost komunikace policistů s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek
  (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06) Kopencová, Dagmar
  Příspěvek je zaměřen na bezpečnou komunikaci příslušníků Policie České republiky s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek. Úkolem příslušníků policie je udržovat veřejný pořádek, prověřovat a vyšetřovat trestnou činnost. Jsou v první linii, řeší krizové situace na veřejnosti a čím dál častěji se musí vypořádat s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek. Při odhalování trestné činnosti získávají informace v podobě výslechů od podezřelých osob, obviněných, svědků a poškozených, kteří zneužívají návykové látky. Taktika komunikace a výslechu těchto osob je pro policisty velmi důležitá součást jejich pracovní činnosti.
 • Item
  Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery
  (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06) Fait, Petr; Čech, Josef; Král,Pavel
  Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně rozdílnými součiniteli tepelné vodivosti u použitých materiálů. Tyto tepelné mosty mohou způsobovat následně problémy při užívání dřevostavby. V článku jsou popsány místa s nejčastějším výskytem těchto tepelných mostů u masivních dřevostaveb. Následně je popsáno vlastní měření termokamerou FLIR E60 u dřevostavby v Nasavrkách u Chocně a měření je doloženo termografickými snímky s následným vyhodnocením. Článek se také zabývá předpisy potřebnými pro přesné měření součinitele prostupu tepla u posuzované dřevostavby. Příspěvek byl prezentován na konferenci ExFoS 2019 ve dnech 24.–25. ledna 2019.
 • Item
  Predikcia budúceho vývoja podniku z pohľadu právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike
  (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06) Bartošová, Viera
  The paper is one of the scientific research VEGA outputs, concerning with the evaluation of the financial situation of businesses and non-profit organizations under the conditions of the Slovak Republic, including the evaluation of their credibility and future financial development. It summarizes the most important regulations of business accounting legislation for the last four years, which are relevant in accordance with the financial evaluation, and needed to add into a calculation of the ratios and models as well as economic interpretation of them.