2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 115
 • Item
  Zahradní město
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Sukopová, Dagmar; Toman, Radek; Skoumal, Jan
  Bydlení by se nemělo zaměřovat pouze na jedinou funkci bydlet. Jeho součástí musí být i vazby na okolí a prostředí, ve kterém žijeme. Prostor, který nás obklopuje, má zásadní vliv na naše pocity a vnímání. Je vědecky dokázáno, že rostliny ovlivňují naše smysly pozitivním způsobem. Přítomnost vegetace vnímáme jako jeden z hlavních ukazatelů kvality bydlení, který má velký vliv na výběr místa, kde chceme žít. Moje bakalářská práce vychází z urbanistické studie území v oblasti Jižního centra města Brna, kterou vypracovalo sdružení Ivan Koleček – Pavel Jura architekti Lausanne – Brno. Uvolněné velké prostory umožňují vytvořit novou městskou strukturu, jejíž jednou z navržených částí je zahradní město Je zde naplněna představa spojení přírodních prvků s historickým jádrem města.
 • Item
  Zahradní město
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Štefková, Dominika; Toman, Radek; Pohůnek, Jakub
  Oba bloky jsou architektonicky téměř totožné. Jejich jediný rozdíl je v odzrcadlení a změnou funkcí v parteru. Hmota bloku má čtvercový půdorys, který z venku udržuje rovnou městskou hmotu. Dovnitř bloku jsou orientovány ustupující terasy, které tak vytváří kónické atrium. Toto atrium nedodržuje čtvercový tvar nýbrž je na severojižních stranách rozšířené. Po obvodu bloku jsou umístěny byty, které spolu s nosnou konstrukcí vytváří fasádu z vnější strany. Vnitřní obvod bloku je tvořen sdílenými terasami. Tyto terasy tvoří komunikaci celé budovy. Jsou na ni napojena všechna schodiště. Terasy ustupují každé patro o 1,5m a s nimi i schodišťová ramena umístěna na východní a západní straně atria. Na severu a na jihu jsou umístěna dvě schodišťová jádra s výtahem. Půdorysné uspořádání je středově osově souměrné.
 • Item
  Zahradní město
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kacetlová, Kateřina; Toman, Radek; Skoumal, Jan
  Bydlení se nemůže zjednodušit na svou jedinou funkci bydlet. Musí být rozšířeno o vztah ke svému místu a prostředí. Jaký je vztah člověka k prostoru jeho bydlení? Jak bydlet? Jak bydlet jinak? Co je bydlení v dnešní době a jaký lze předvídat jeho vývoj?
 • Item
  Zahradní město
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Procházková, Klára; Toman, Radek; Pavlun, Martin
  Bydlení se nemůže zjednodušit na svou jedinou funkci bydlet. Musí být rozšířeno o vztah ke svému místu a prostředí. Jaký je vztah člověka (obyvatele) k prostoru jeho bydlení? Jak bydlet? Jak bydlet jinak? Co je bydlení v dnešní době a jaký lze předvídat jeho vývoj? Jak můžeme my, architekti, hledat řešení tohoto na první pohled banálního problému bydlení v současném kontextu? V novém území Jižního centra Brna v návaznosti na nové nádraží se uvolnily velké plochy, které umožňují organizovat městskou strukturu nového zastavění. Zahradní město je jednou z jeho navržených částí. Nové prostředí bydlení se nabízí v rozšíření centra města v měřítku městské čtvrti. Bydlení v zahradním městě není jen vazbou na přírodní prvky ale také možností obnovení přímých vztahů k místu práce a k místu bydlení a jiných forem městského zabydlení. Práce bude vycházet z urbanistické studie, kterou vypracovalo sdružení Ivan Koleček – Pavel Jura architekti Lausanne – Brno.
 • Item
  Zahradní město
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Vrbinčíková, Rebeka; Toman, Radek; Rypl Žabčíková, Ada