Statistics for Mutantní protein p53 a jeho vazebné a transaktivační vlastnosti