Návrh a implementace jádra víceúlohového operačního systému běžícího na platformě HC08

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Software pro vestavěné systémy je často navrhován tak, aby plnil jediný úkol. Pokud je ale požadováno provádění více úloh současně, bývá řešení jednoúčelové, bez možnosti použití základu programu pro jinou aplikaci. Navrhnul jsem proto rozhraní, které umožní nezávisle na povaze jednotlivých úloh jejich současné zpracování. Jádro je implementováno s ohledem na znovupoužitelnost. Při návrhu rozebírám jednotlivé přístupy k řešení. Pro implementaci jsem použil plánovač úloh založený na algoritmu Round--Robin. Víceúlohovosti je dosaženo pravidelným přepínáním jednotlivých úloh, s využitím přerušovacího podsystému. Jako cílovou architekturu jsem zvolil mikrokontroléry Motorola řady HC08.
Software for embedded systems is usually designed for performing one particular task. If there is need to serve more tasks at once, solution is used to be dedicated without potential reusability for another application. That is why I've designed an interface which allows simultaneous execution of single tasks independently of their character. Kernel is implemented in consideration of reusability. I analyse individual approaches to solution. I~used Round--Robin algorithm for implementing tasks management. Multitasking is achieved by periodical switching of single tasks. Interrupt subsystem is being used for this. As a target architecture, Motorola HC08 microcontrollers were chosen.
Description
Citation
DAMBORSKÝ, R. Návrh a implementace jádra víceúlohového operačního systému běžícího na platformě HC08 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO