Návrh změn komunikačního mixu společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix společnosti NSD International CZ, s.r.o.. V teoretické části se zaměřuji na definici marketingu, především marketingového a komunikačního mixu, a také rozboru analýz, které v dané práci využívám. V druhé části se věnuji sestavení návrhu komunikačního mixu pro tuto společnost, jelikož daná společnost nemá marketingové oddělení. A dále se také zabývám návrhem na zlepšení obchodního oddělení.
This bachelor thesis focused on the communication mix of NSD International CZ, s.r.o.. In the theoretical part I focus on the definition of marketing, especially the marketing and communication mix, as well as the description of the analyzes I use in the work. In the second part I develop a communication mix for this company, as it does not have a marketing department. And also I focus on a proposal to improve the sales department.
Description
Citation
ŠTĚRBOVÁ, M. Návrh změn komunikačního mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: Jak se vyhodnocuje internetová reklama? Zahrnula jste do nákladů výdaje za internetovou reklamu? - C doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Jaká je v předmětné společnosti fluktuace zaměstnanců? Jaké jsou hospodářské výsledky společnosti? - C Ing. Roman Ptáček, Ph.D.: Není používané strojové vybavení zastaralé? - C
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO