Trakční pohon elektrokola s motorem Heinzmann

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřena na návrh a konstrukci DC/DC měniče pro řízení motoru Heinzmann. Měnič společně s motorem bude tvořit elektrický pohon jízdního kola. Návrh DC/DC měniče je koncipován na takový výkon motoru, aby při jízdě nebyl nutný pohon lidskou silou, tedy šlapáním. Práce obsahuje informace o použitém motoru, postup návrhu a dimenzování DC/DC měniče, podrobné schéma zapojení a také princip funkce celého pohonu.
This work deals with a proposal and construction of a DC/DC converter for a control of a DC motor Heinzmann. The DC/DC converter will be used in an electric drive for a bicycle. The proposal of the DC/DC converter is designed for such engine power to avoid fully any human force to drive - pedaling. The work includes informations about the used motor, progress of proposal and dimensioning of the converter - power circuit and control electronics.
Description
Citation
NĚMEC, P. Trakční pohon elektrokola s motorem Heinzmann [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (místopředseda) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) Ing. Hynek Přikryl, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Práce má velmi dobrou úroveň, otázky oponenta byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO