Analýza chůze pomocí EMG signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu chůze pomocí EMG signálů. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy, se zaměřením se na dolní končetiny. Bipedální chůze se skládá z krokových cyklů, které jsou popsány a vysvětleny spolu s prací kloubů. Další kapitola se věnuje elektromyografii a její aplikaci při analýze chůze. Součástí práce je navržení vlastního programu umožňujícího zpracování naměřených dat. Závěrečná kapitola se zaměřuje na analýzu dat a jejich vyhodnocení.
This bachelors thesis is focused on the analysis of gait using EMG signals. It includes the physiology of a muscular system, with a focus on the lower limb. Bipedal walking consist of ste system that are described and explained also with the movements of the joints. Another chapter is dedicated of Electromyography and this application to the walk analysis. This thesis also includes designing a custom program enabling dataprocessing. Thi final chapter focuses od the data processing. The final chapter focuses on the data analysis and its evaluation.
Description
Citation
KORČÁKOVÁ, I. Analýza chůze pomocí EMG signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Leinveber (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Provazník položil otázku jak jste počítala spektra? Kdy jste uvažovala, že sval je aktivní v časové oblasti? Ing. Leinveber položil otázku proč jste zvolila tyto typy chůzí? Jaká je charakteristické posloupnosti zapojení svalů u mužů a u žen? Korelovalo to s údaji, které jste měla od subjektů? Dr. Vondra položil otázku jaké bylo rozhodnutí, že sval pracuje? Ing. Ronzhina položila otázku co jste zjistila ze signálů, kde ženy měly podpadky? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO