Vizualizace zvuku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vizualizace zvuku, tedy vytvoření objektu, jehož parametry budou měněny na základě časově proměnných parametrů zvuku. V první části se práce zabývá různými druhy vizualizací jak z historie, tak ze současnosti. Dále pak uměleckou teorií vztahující se k vizualizaci zvuku. Ve druhé části práce je popsán postup řešení v prostředí Pure Data, princip získávání vybraných parametrů z nahrávky a vytvoření vlastního rozšíření pro Pure Data.
The aim of this thesis is to create an audio visualizer. That means an object, whose parameters will be changed in real time based on chosen parameters of an audio. The first part of this thesis deals with different kinds of audio visualizers through history till today and also deals with some artistic theories about visualization. The second part deals with the main solution of the visualizer in Pure Data and principles used for audio processing and also describes development of an external for Pure Data.
Description
Citation
JELÍNKOVÁ, J. Vizualizace zvuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Mgr. Jan Košulič (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Jakým způsobem lze převést barvu z modelu RGBA do modelu HSV? Jaký podíl na volbě barvy grafického objektu ve funkci kandinskij_float má výška zvuku a jaký jeho barva?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO