Štípací stroj na dřevo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Mezi cíle bakalářské práce patří zpracovat krátkou rešerši o štípacích strojích obecně, porovnat konstrukční řešení, jednotlivé pohony a parametry těchto strojů. V další části už je kladen důraz na vlastní konstrukci stroje, což je další cíl práce. Nejprve je navržen rám, poté je na základě výpočtu navržen hydraulický obvod stroje a poslední část se zabývá kontrolními a doplňujícími výpočty dílčích prvků štípače. Součástí bakalářské práce je základní výkresová dokumentace vybraných částí štípacího stroje.
The objectives of the bachelor’s thesis is to make a short research about the cutting machines in general, compare the design, individual drives and the parameters of these machines. The next part is the emphasis on the actual construction of the machine, which is another goal of the work. At first, the frame is designed, then the hydraulic circuit of machine is designed by calculating and the last part deals with control and supporting calculations splitter component elements. The basic drawings of selected components of the splitting machine are parts of the work.
Description
Citation
SVOBODA, V. Štípací stroj na dřevo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO