Termomechanická únava superslitin na bázi niklu

but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠulák, Ivocs
dc.contributor.authorPech, Filipcs
dc.contributor.refereeŠkorík, Viktorcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:44Z
dc.date.available2019-04-03T22:29:44Z
dc.date.created2015cs
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je zpracovat literární rešerši na téma termomechanické únavy superslitin na bázi niklu. Ty byly vyvinuty pro práci za vysokých teplot, kde musí být zajištěna dostatečně velká pevnost, odolnost proti oxidaci, creepu a dalším nepříznivým vlivům uplatňujících se ve vysokoteplotních aplikacích. Tyto slitiny jsou i přes snahu o nalezení alternativ stále intenzivně používané a proto je nutná dobrá znalost jejich vlastností a limit. Na základě odborných publikací je v předkládané práci zpracován základní přehled niklových superslitin. Jejich dělení, chemické složení spolu s přehledem nejdůležitějších fázi ovlivňujících vlastnosti superslitin. Jejich struktura a popis jednotlivých fází. V další kapitole jsou popsány základy izotermické únavy materiálů, její definice, základní popis mechanismu a přehled nejdůležitějších křivek únavového života. Předposlední kapitola literární rešerše pojednává o termomechanické únavě, přičemž struktura textu je obdobná jako u izotermické únavy. V poslední kapitole je přehled termomechanické únavy jednotlivých druhů superslitin na bázi niklu.cs
dc.description.abstractThe main objective of present bachelor thesis is to compile literature review of thermomechanical fatigue of nickel-based superalloys. Superalloys were developed to work at high temperatures, where sufficiently high strength, oxidation resistance, creep resistance, and resistance to other high temperature adverse effects have to be ensured. Superalloys are despite efforts to find alternatives still widely used and therefore it is necessary to know their properties and limitations. The present review compiles basic overview of nickel-based superalloys based on specialized publications. First of all, classification of Ni-based superalloys, chemical composition, along with an overview of the most important phases, which are affecting properties of superalloys were studied in detail. The second chapter describes basics of isothermal fatigue of materials, its definition, description of mechanism and basic fatigue life curves. Penultimate chapter of this literature review deals with thermomechanical fatigue and the structure of text is similar to chapter about isothermal fatigue. In the last chapter is given an overview of thermomechanical fatigue of different types of nickel-based superalloys.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationPECH, F. Termomechanická únava superslitin na bázi niklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82735cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40646
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNiklové superslitinycs
dc.subjectúnavacs
dc.subjecttermomechanická únavacs
dc.subjectNickel-based super alloysen
dc.subjectfatigueen
dc.subjectthermomechanical fatigueen
dc.titleTermomechanická únava superslitin na bázi niklucs
dc.title.alternativeThermomechanical fatigue of nickel-based superalloysen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:29cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid82735en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:04:26en
sync.item.modts2021.11.12 08:31:28en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_82735.html
Size:
7.24 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_82735.html
Collections