Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podpory prodeje a reklamy společnosti s chovatelskými potřebami. Ve společnosti je marketingová komunikace značně zanedbána. V této práci bude analyzována velká část marketingové komunikace, větší pozornost bude však věnována reklamě a osobnímu prodeji, jelikož tvoří podstatnou část komunikačního mixu. V závěru práce budou navrhnuta zlepšení, která by měla vést ke zvýšení počtu prodejů, především díky navýšení spokojenosti a loajality stálých zákazníků a zvýšení počtu zákazníků nových.
This bachelor thesis deals with the issue of sales promotion and advertising of a pet supplies company. In the company, marketing communication is largely neglected. In this thesis, a large part of marketing communication will be analyzed, but more attention will be paid to advertising and personal selling, as they form an essential part of the communication mix. The thesis will conclude by suggesting improvements that should lead to an increase in the number of sales, mainly due to an increase in the satisfaction and loyalty of regular customers and an increase in the number of new customers.
Description
Citation
BAŤKOVÁ, N. Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Zinecker: Jak byste zhodnotila to, jak se trh, na kterém působí vaše společnost, v posledních deseti letech vyvíjí a jak vidíte jeho budoucnost? Je trh z globálního hlediska narušen u dodavatelských řetězců? - odpovězeno Ing. Pěta: Jak pobočce v Břeclavi pomůže reklama na tramvaji v Brně? - odpovězeno Ing. Fojtů: Co znamená privátní pojetí značky? Neuvažovala spíše společnost při výběru privátních značek i kvalitu toho krmiva? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO