Akumulace tepla v solárních tepelných soustavách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci jsou popsány způsoby akumulace tepla v solárních tepelných soustavách. Sluneční energie se nám dostává ve formě slunečního záření, které můžeme zpracovat a ukládat ve formě citelného tepla pevných látek a kapalin, také jako skupenské teplo tání některých látek nebo jako reakční teplo, které se uvolňuje během vratných chemických reakcí.
In this bachelor’s thesis are described methods of heat storage in solar thermal systems. Solar energy is retrieved in form of solar radiation, that is processed and stored in the form of sensible heat of solid materials and liquids, as heat of fusion of some material or as chemical heat, which is created during reversible chemical reactions.
Description
Citation
MOKRIŠ, L. Akumulace tepla v solárních tepelných soustavách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-17
Defence
Doc. Štětina Jaká je výhoda teplotní stratifikace u vodních solárních zásobníků? Doc. Katolický Zkoušel jste dělat nějakou analýzu, při kterých podmínkách jsou jednotlivé typy zásobníků nejvýhodnější? Doc. Kratochvíl Patří bazénový zásobník do kategorie vodních zásobníků, dá se využít i v zimním období? Vysvětlete pojem „zvodeň“.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO