Návratnost domácí fotovoltaické elektrárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zaměřuje na zhodnocení návratnosti fotovoltaického systému rodinného domu. Fotovoltaika je zde uvažována samostatně, s akumulací a v kombinaci s dalšími alternativním zdrojem – tepelným čerpadlem. Náklady na provoz a instalaci nových systému jsou porovnávány mezi sebou a s náklady na provoz současného systému bez fotovoltaiky.
This thesis if focused on return on ivestment evaluation of a photovoltaic system of residential house. The calculation is made for photovoltaic system with and without accumulation and in combination with other alternative source – heat pump. The costs of instalation and working of new systems are then compared between each other and with the cost of working of a current system without photvoltaic.
Description
Citation
JANČÍK, J. Návratnost domácí fotovoltaické elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Kolenčíková (člen) Ing. Ladislav Dubnický (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: 1. Jakou cenu paliva uvažujete? Zodpovězeno 2. Jaká byla orientace střechy návrhového domu? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO