Metody steganografie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá steganografií, jejími druhy a metodami. V rámci této práce je obecně popsána steganografie. Značná část je věnována vývoji steganografie a možnostem využití této bezpečnostní disciplíny při šíření škodlivého softwaru a při ochraně autorských děl. V další části jsou popsány druhy steganografie rozdělené podle nosiče, jejich metody a také vlastnosti steganografických metod. Na základě teoretických poznatků byla vytvořena aplikace s grafickým uživatelským rozhraním umožňující skrytí a odhalení tajné informace s využitím steganografické metody LSB. Tato aplikace je popsána v závěrečné části spolu s ohodnocením zabezpečení skrývaných informací.
This bachelor thesis deals with steganography, its types and methods. Steganography is generally described in this work. A significant part of this thesis is devoted to the development of steganography and also describes how is steganography used for malware and copyright protection. The next part describes the types of steganography according to the type of carrier, their methods and properties of steganographic methods. Based on theoretical knowledge, an application with a graphical user interface was created to hide and reveal secret information using steganographic method LSB. This application is described in the final part together with the evaluation of security of hidden information.
Description
Citation
OBDRŽÁLKOVÁ, K. Metody steganografie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (předseda) doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aneta Koláčková (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Obsahuje aplikace počítadlo, které zobrazuje kolik textu je možné skrýt do daného obrázku? Proč je v případě algoritmu AES použit zrovna mód CBC?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO