Vysokotlaké vstřikovací systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vysokotlakými vstřikovacími systémy zejména pro osobní automobily. Cílem bylo popsat soustavu přímého vstřikování na konkrétních pohonných jednotkách společně se způsoby snižování emisí a jejich nejčastějších závad. Postupně jsou v práci popsané části vysokotlakého vstřikování včetně jejich funkce. Při porovnání současných soustav přímého vstřikování benzinu i nafty si lze všimnout jejich vzájemné podobnosti z hlediska funkce. Závěrem je vhodné zmínit nástup elektrifikace a tím i vývoj vstřikovacích soustav, který je s kombinací finančního a technologického hlediska na ústupu.
This thesis is based on high pressure injection system mostly for commercial vehicles. The aim is to describe direct injection systems on specific drive units with methods of reducing emissions and their common issues. Gradually, the parts of injection system are described including their function. By comparing direct injection systems of gasoline and diesel similarities can be notice by aspect of their function. Finally is good to mention onset of electrification and thus develepment of injection systems, which are retreat by combination of financial and technological aspects.
Description
Citation
BŘOUŠEK, R. Vysokotlaké vstřikovací systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1)Tvary spalovacího prostoru při vstřikovací směsi nezodpovězeno 2)Mechanismy pohybů hloubících vrtacích prvků zodpovězeno 3)Vstřikovací tlaky, velikost, průběh zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO