Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti CERGOMONT s. r. o. v letech 2014 až 2019. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska, druhá část je analytická a ve třetí části jsou uvedeny návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
The bachelor’s thesis deals with evaluation of the financial situation of selected company CERGOMONT s. r. o. in the monitored period 2014 to 2019. This thesis is divided into three parts. The first part focuses on the theoretical basis, the second part is analytical and in the third part contains suggestions for improving the financial situation of the company.
Description
Citation
RIZNEROVÁ, A. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. V tabulce č. 19 uvádíte u postupu při vymáhání pohledávek po 2 týdenní splatnosti formální upomenutí s žádostí o urychlené uhrazení všech splatných závazků, nebudou z psychologického pohledu odběratelé rozlobení? - odpovězeno Ing. Michala Strnadová, Ph.D. Ve SWOT analýze máte uvedené jako silné stránky certifikace a minimalizace dopadů činnosti na životní prostředí, z které analýzy tyto silné stránky vychází? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO