Právní formy podnikání a jejich srovnání z hlediska daňového zatížení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocování možností optimalizace daně z příjmů při výběru právní formy podnikání v České republice. Při porovnání daňových zátěží jsou vybrány tři právní formy podnikání, ze kterých jsou vypočítány základy daně, daňové povinnosti a jejich případné odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Daňová zátěž na jednotlivé formy podnikání je následně porovnána a zhodnocena. Výsledky vychází z teoretických předpokladů a daňových zákonů z roku 2022. Pro zkoumané subjekty byla jako nejlepší právní forma podnikání, z hlediska daňové optimalizace, zvolena forma osoby samostatně výdělečně činné.
The bachelor's thesis focuses on evaluating the possibilities of optimizing income tax when choosing a legal form of business in the Czech Republic. Three legal forms of business are selected for the purpose of comparing tax burdens, from which tax bases, tax obligations, and potential contributions to social and health insurance are calculated. The tax burden on individual forms of business is subsequently compared and assessed. The results are based on theoretical assumptions and tax laws from 2022. The form of self-employment has been chosen as the best legal form of business for the examined entities in terms of tax optimization.
Description
Citation
CHATRNÝ, A. Právní formy podnikání a jejich srovnání z hlediska daňového zatížení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Ing. Dagmar Kalová (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Otázky vedoucího práce: zodpovězeno Otázky oponenta práce: zodpovězeno Ing. Gláserová: Bral jste ve svých výpočtech do úvahy odvody na sociální a zdravotní pojištění? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO