Letecké stavebné práce s vrtuľníkmi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku použitia vrtuľníkov pri leteckých stavebno-montážnych prácach. Pojednáva o ekonomike prevádzky vrtuľníkov a príčinou veľkej finančnej náročnosti pri tejto činnosti. Práca obsahuje stručný úvod do základného rozdelenia a princípu činnosti vrtuľníkov. Následne je zameraná na popis podvesnej súpravy a riziká spojené s jej používaním. Pozornosť je taktiež venovaná popísaní technologického postupu stavby lanovej dráhy, so zvoleným typom vrtuľníka. Obsah dopĺňa legislatívna časť, ktorá objasňuje výcvik pilotov pre lietanie s podvesnou súpravou.
This bachelor work aim to issues of use the helicopters in the external sling load works. Deals with economic operation of helicopters and explain high financial costs in this activity. This thesis include short introduction to basic dividing of helicopters and principle how the helicopter works. Next is the attention given to description of external sling load set and risks including work with sling load. Attention is dedicated to technological procedure of build ski lift, with choosen type of helicopter. Content is complete with legislation, which explains pilot trainnig for flying with external sling load.
Description
Citation
OROLIN, P. Letecké stavebné práce s vrtuľníkmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Profesionální pilot
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Rada (člen) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) RNDr. Karel Krška, CSc. (člen) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (člen) Ing. Pavel Štrůbl, gen.mjr.(v.v.) (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO