Analýza dat z optického distribuovaného akustického senzorického systému pro ochranu perimetru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zameriava na snímanie optických vlákien pomocou distribuovaného akustického snímania. Cieľom bolo vytvoriť multiplatformovú aplikáciu na vizualizáciu údajov získaných zariadení Optasense ODH-F. Táto práca bola motivovaná nedostatkom aplikácií s otvoreným zdrojovým kódom na vizualizáciu pre snímanie pomocou optických vlákien. Práca vysvetľuje distribuované akustické snímanie a efekty rozptylu svetla, ako je Rayleighov, Ramanov a Mandelsamov-Brillouinov rozptyl. Výsledkom práce je webová aplikácia. Aplikácia sa skladá z dvoch hlavných častí - server napísaný v jazyku Python a klientská časť implementovaná vo frameworku Svelte. Výsledky tejto práce možno použiť ako základ pre vytvorenie vizualizačného softvéru pre distribuované akustické snímanie.
This work focuses on fiber optic sensing using distributed acoustic sensing. The goal was to create a multiplatform application for data visualization obtained by an Optasense ODH-F interrogator. This work was motivated by the lack of open-source visualization applications for fiber optic sensing. Distributed acoustic sensing was explained with light scattering effects such as Rayleigh, Raman, and Mandelsam-Brillouin scattering. A web application was implemented. There are two parts, back-end was written in Python, and the frontend was written using the Svelte framework. The results of this work can be used as a basis for creating visualization software for distributed acoustic sensing.
Description
Citation
SENČÁK, J. Analýza dat z optického distribuovaného akustického senzorického systému pro ochranu perimetru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jorge Truffin (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen) JUDr. Pavel Loutocký, BA (Hons), Ph.D. (člen) Ing. Marek Sikora (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Jak je možné upravit program, aby bylo možné nahrávat soubory větší než 50 GB? Z jakého důvodu byla zvolena knihovna Svetle? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO