Analýza bankovních a pojistných produktů z daňového hlediska

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou bankovních a pojistných produktů z pohledu daňového. Je zaměřená na produkty 3 největších bank s významným podílem na českém trhu. Na základě zjištěných skutečností jsem zanalyzovala a navrhla řešení dle typu a poţadavku účastníka.
This thesis analyzes the banking and insurance products from a tax perspective. It focused on the 3 largest banks with a significant proportion of the Czech market. Based on the findings, I analyze and propose solutions according to the type and requirements of participants.
Description
Citation
KAČOROVÁ, M. Analýza bankovních a pojistných produktů z daňového hlediska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO