Komunikační mix vybraného produktu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem této bakalářské práce je komunikační mix produktu UGO. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix produktu, srovnává teoretická východiska se skutečným stavem a specifikuje, které složky komunikačního mixu jsou využívány a které ne. Obsahuje návrhy na zlepšení aktuálně používaných metod komunikace se zákazníky a spotřebiteli a navrhuje možné metody, které by mohly přispět na zlepšení jeho situace na trhu.
The theme of this thesis is Communication mix of product UGO. The thesis is focused on the entire communication mix of the product, compare theoretical basis and real state and specifies which components of communication mix are in used and which not. The thesis contains suggestions for improvements to the currently used methods of communication with users and customers and suggest posiible additional methods how improve the situation of a product on a market.
Description
Citation
KELAROVÁ, M. Komunikační mix vybraného produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Brolík (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázka vedoucího práce: odpovězeno Otázka oponenta: odpovězeno Mgr. Jakou vidíte vazbu mezi zákonem o ochraně spotřebitele a marketingovými aktivitami? - odpovězeno Ing. Neuwirth: Jak jste stanovila počet potencionálních zákazníků v MHD? Bude Vám DPMB garantovat užití tramvaje na konkrétní lince? Vysvětlete kapitolu úvod. - odpovězeno Ing. Brolík: Jak jste došla k předpokládanému ručnímu zisku 3 735 240 Kč - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO