Polyfunkční dům Veveří v Brně, urbanisticko-architektonická studie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Na riešenom území navrhujem blokovú štruktúru v náväznosti na lokálnu mestskú štruktúru. V rámci navrhnutej urbanistickej štruktúry bol vybraný polyfunkčný objekt, ktorý v sebe spája mix mestských funkcií – obchodné podlažie v parteri a kancelárske priestory v 2.NP doplnené o 3 podlažia bývania so zastúpením nájomných bytov, bytov pre seniorov a bytov v privátnom vlastníctve. Ústredným prvkom objektu je pobytové átrium obkolesené pavlačami, terasami a balkónmi.
Following the surrounding local urban structure I have designed the block structure of buildings. One of the blocks were chosen for polyfunctional building that include mix of urban dwellings – shopping floor in ground floor and offices in the second floor. These functions are supplemented by three floors of rent apartments, senior living and apartments in public ownership. The central part of building is courtyard surrounded by porch, terraces and balconies.
Description
Citation
MEZEI, P. Polyfunkční dům Veveří v Brně, urbanisticko-architektonická studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Michal Krištof (člen) Ing. arch. Iveta Ludvíková (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Eugen Točík (člen)
Date of acceptance
2018-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO