Firmware měřicí stanice pro bezdrátový sběr dat přes LoRaWAN

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vývojem software s mikrokontrolérem STM32WL55-JC1. Vývojový kit byl zvolen především kvůli jeho LPWAN možnostem. Výsledný prototyp komunikuje prostřednictvím protokolu LoRaWAN, na aplikační server odesílá přes veřejnou síť The Things Network měřená data, jimiž jsou koncentrace oxidu uhličitého, teplota a tok oxidu uhličitého z půdy. Data jsou také společně s časovou značkou zálohována lokálně na SD kartu. Software byl navržen s ohledem na použití komorové měřící metody, která je v textu také popsána.
This thesis deals with software development for STM32WL55-JC1 MCU. Development kit was chosen primarily bacause of its LPWAN possibilities. Final prototype communicates on LoRaWAN network. Data are sent through public network from The Things Network, these data are concentrations of carbon dioxide, temperatures and carbon dioxide flux. Data are also backed up locally on SD card along with timestamp. The software was designed with the use of the chamber measurement method in mind, which is also described in the text.
Description
Citation
JÁNOŠ, V. Firmware měřicí stanice pro bezdrátový sběr dat přes LoRaWAN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Benešl (člen) Ing. Ján Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štůsek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zukal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Jakým způsobem je ve vaší práci řešena časová synchronizace a jaká jsou další možná řešení časové synchronizace bezdrátových koncových zařízení? Lorawan třídá A, využívá ALOHA, synchronizace není potřeba. Student pospal možnosti synchornizace. Jaká je odhadovaná životnost zařízení (testovaného vývojového kitu) implementujícího aktuální řešení uvedené v práci s ohledem na použitou baterii a plnění SD karty? Student uvedl výpočet životnosti. Navrhl přitom způsob optimalizace. Matematický zápis má nějakou normu a student to podle ní nemá. Byl poučen, jakým způsobem by měl psát. Obrázky vizualizace jsou nečitelné, mělo by to být upraveno. Komorová metoda měření, co to je? Bylo vysvětleno, jakým způsobem se měří. Jaký typ karty byl použit? 1 GB, byla doma, nebyl problém s použitím. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO