Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem bakalářské práce je obnova památkově chráněných objektů v areálu Svatotomášského dvora v Brně. Velmi dobrá dopravní dostupnost, atraktivní prostředí a návaznost na vzdělávací instituce předurčily areál k transformaci ze současné nevhodné funkce na nové funkční využití – volnočasové centrum sestávající z historických i nových budov, kde se budou nacházet prostory pro mimoškolní zájmové aktivity, sport, studentské centrum, výstavní sál, kavárna, správní zázemí areálu a parkoviště. Urbanistické řešení bylo koncipováno jako soubor staveb tvořících vnitroblok, které ohraničují prostor parku. V areálu budou zachovány 3 památkově chráněné objekty se zdobeným průčelím, doplněné odlehčenou nízkopodlažní zástavbou. Objekty v bezprostřední blízkosti historických budov jsou transparentní, opláštěné zavěšenou prosklenou fasádou, s velmi výraznými prvky vnějšího stínícího systému na jižní fasádě. Zbylé stavby jsou charakteristické svou šikmou vegetační střechou, která má podpořit dojem odpočinkového prostředí parku.
Bachelor’s thesis deals with reconstruction and re-use of listed buildings of St. Thomas Yard in Brno. Good transport connectivity, pleasant surroundings and proximity of several academic buildings have predetermined this area for a new purpose instead of the inappropriate current one – in the future, leisure time centre offering hobby groups, sport activities, study rooms, gallery, café and parking-site should be sited here. Urban concept consists of building block with a park compound. There are three listed buildings with decorated frontals to be preserved, complemented by brand new lightweight low-profile structures. Modern objects situated next to the historical ones are designed to be transparent by means of suspended glassed-in exterior with distinctive sun shading elements on the south facade. Other buildings are specific for their single-pitch vegetative roofs emphasizing peaceful nature of the park.
Description
Citation
JELÍNKOVÁ, B. Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO