Vytvoření 3D modelu člověka pro výuku znakového jazyka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace na výuku českého znakového jazyka. Jednotlivé znaky budou předváděny 3D modelem člověka. Předlohou pro jeho pohyb budou videa, kde tlumočnice předvádí znaky. Analýzou těchto videí bude docíleno toho, že model bude předvádět stejné pohyby jako tlumočnice na videu. Výsledná mobilní aplikace bude kompatibilní s mobilními zařízeními používající operační systém Android.
This thesis deals with developing of a mobile application for learning czech sign language. Individual signs will be shown by 3D model of human. Its movement will be based on videos where lector is demonstrating signs. By analyzing these videos, it will be achieved that the model will perform the same movement as the lector. Final mobile application will be compatible with mobile phones using Android operating system.
Description
Citation
LIČKA, T. Vytvoření 3D modelu člověka pro výuku znakového jazyka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) Ing. Peter Zavadinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Josef Ferda (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Nezval Vít, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou diplomovou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k diplomové práci, při které byly položeny následující dotazy: Prováděl jste na začátku rešerši dostupných vizualizačních nástrojů? Proč jste vzorové nahrávky překladatelky nezpomalil? Klíčové body v obraze jsou fyzicky, nebo je to výsledek SW zpracování? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO