Hodnocení hospodaření zvolené obce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá samosprávním celkem, konkrétně městysem. Blíže pak bude v práci přiblížen investiční záměr daného městyse v letech 2009 - 2013. V praktické části je popsán městys Pecka z obecného hlediska, ale také finanční situace daného městyse. Středem bakalářské práce je pak investiční záměr, a to vybudování pozorovatelny na Krkonošské vyhlídce, financování projektu a možnosti dopadu provedení projektu na hospodaření městyse.
The bachelor thesis deals with the regional authority, namely the township. This thesis will be closely focused on investment plan of the township in the years 2009 - 2013. The practical part describes the township Pecka in general terms but also the financial situation of the township is considered. The center of the bachelor thesis is the investment plan of the building observatory in Krkonošská view, financial part of the project and possible impact on the implementation of this project to management of the township.
Description
Citation
FOUSEK, O. Hodnocení hospodaření zvolené obce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. (předseda) Ing. Vladimír Hibš, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) JUDr. Hana Vejvodová (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno JUDr. Hana Vejvodová: Proč jste zvolil bankovní úvěr místo hotovosti na účtu obce? - zodpovězeno Srovnával jste náklady na navrhovaný úvěr s úrokem z držení hotovosti na účtu obce? - zodpovězeno částečně Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Jaký typ dotací městys získal? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO