Horizont odpadu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Město je místem akumulace, produkce a reprodukce výrobních prostředků i spotřeby zboží, odpad se ale typicky akumuluje mimo něj. Vypadává za náš horizont fyzicky i mentálně. Odpad, který vyprodukujeme, mění krajinu a transformuje procesy na zemi, aniž by většina „místa transformace“ navštívila. Projekt pracuje s myšlenkou přesměrování závěrečné fáze produkčního řetězce zpět do místa spotřeby výrobou prvků veřejného prostoru z komunálního odpadu. Zpřítomňování odpadu vede k uvědomění si jeho množství i míry konzumace. Zároveň se z odpadu stává něco mnohem ambivalentnějšího, eventuálně užitečného nebo dokonce krásného.
The city is a place of accumulation, production and reproduction of production resources and consumption of goods, but waste typically accumulates outside it. It falls out of our horizon physically and mentally. The waste we produce changes the landscape and transforms the processes on earth without most of us visiting the "places of transformation". The project works with the idea of redirecting the final phase of the production chain back to the place of consumption by producing elements of public space from municipal waste. The presentation of waste leads to an awareness of its amount and degree of consumption. At the same time, waste becomes something much more ambivalent, possibly useful or even beautiful.
Description
Citation
OCHOTNÁ, B. Horizont odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Prof. Ing. arch. Jan Šépka (předseda) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) MgA. Richard Loskot (člen) Mgr. Art. Danica Pišteková, Art.D. (člen) Prof. Ing. arch. Jan Šépka (člen) Ing. Jiří Železný (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka představila v rámci své prezentace svoji diplomovou práci. Po přečtení posudků studentka odpověděla na otázky oponenta. Odpověděla dostatečně. Otázky komise na porovnání nové vs. recyklované. Otázky na provoz. Otázky komise na samotný architektonická návrh využití recyklovaných prvků. Otázky komise na zvolené případové studie, použití materiálu jako exkluzivního materiálu. Představení fyzických modelů studentkou. Porovnávání energetické náročnosti v exkluzivní variantě. Otázky jak se tváří v normální vs. exkluzivní ulici a její využití. Otázky na roly architekta v samotném projektu. Studentka odpověděla dostatečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO