Testování vývoje podmínek a požadavků na poskytování retailových hypotečních úvěrů v průběhu krizového období

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou hypotečních úvěrů v rámci krizového období v letech 2007 – 2014. Teoretická část se věnuje samotné problematice hypotečních úvěrů jako takových, ale také obecnými příčinami krize a dalšími aspekty, které vývoj ovlivnily. Analytická část již řeší příčiny a dopady krize na tento segment bankovního trhu, resp. jak se měnily podmínky a požadavky při poskytování hypotečních úvěrů v čase v rámci trhu České republiky.
Bachelor thesis deals with the issue of mortgage loans in crisis years 2007 - 2014. The theoretical part deals with the issue of mortgage loans as such, but also the general causes of the crisis and others aspects, which affected developement. The analytical part already address the causes and the implications of this segment of the banking market, respectively how varied the conditions and requirements for the provision of mortgage loans in time period within Czech Republic market.
Description
Citation
ZAVADIL, M. Testování vývoje podmínek a požadavků na poskytování retailových hypotečních úvěrů v průběhu krizového období [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Prof. Rejnuš a doc. Fedorová: Co udělala ČNB v souvislosti s opatřeními navrženými v práci? Dr. Novotný: Souhlasí s krokem ČNB (omezení 100% hypoték)? Doc. Fedorová: Podmínky a požadavky na klienta (terminologie). Dr. Mráček: Marketingová komunikace a poptávka po hypotékách.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO